Badania betonu – zobacz jakim próbom jest poddawany!

Beton jest materiałem wykorzystywanym coraz częściej do celów dekoracyjnych.

Jednak znany jest głównie z stosowania do budowy dróg i mostów a także elementów konstrukcyjnych budynków.

Jest to materiał, który wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkowania obiektów (pęknięcia mogą prowadzić do katastrofy budowlanej). Dlatego zdefiniowano szereg badań, które pozwalają stwierdzić jakość mieszanki oraz ocenić jej zachowanie w przyszłości. Badanie betonu odbywa się w warunkach laboratoryjnych, gdzie wykonuje się następujące testy:

  1. Badanie wytrzymałości na ściskanie betonu – badanie odbywa się na próbkach pobranych w trakcie betonowania, które określają potencjalną wytrzymałość wbudowanego betonu. Jego wytrzymałość w konstrukcji zależy od jakości dostarczonej mieszanki betonowej, technologii jej wbudowania, sposobu zagęszczenia, zapewnionych warunków pielęgnacji.
  2. Badanie mrozoodporności betonu – badanie to weryfikuje czy beton spełnia założone parametry odporność na działanie mrozu czy też nie. Zaleca się wykonanie jego w sytuacji, kiedy wiadomo, że materiał będzie narażony na bardzo niskie temperatury.
  3. Badanie wytrzymałości na zginanie betonu – badanie to wykonywane jest przede wszystkim w sytuacji, kiedy beton jest wykorzystywany do budowy nawierzchni dróg. Bowiem w tego typu przypadkach narażony jest on działania rozciągające, które są dla niego dość niebezpieczne. Nie posiada on wysokiej wytrzymałości na zginanie, dlatego ważne jest zbrojenie w betonie, które wzmacnia jego strukturę.
  4. Badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem – polega na okresowym poddaniu próbek betonu działaniu wody. Doprowadzana jest ona pod określonym ciśnieniem do jednej ze ścianek próbki, a następnie obserwuje się, czy woda nie przechodzi na pozostałe ścianki próbki. Badanie betonu kończy się przełamaniem próbek, aby sprawdzić głębokość penetracji wody do ich wnętrza.
  5. Badanie mrozoodporności betonu w solach – celem tego badania jest ustalenie czy badany beton jest w stanie przez zakładany okres użytkowania konstrukcji wytrzymać w warunkach zawilgocenia, działania mrozu bez obniżenia parametrów użytkowych poniżej zakładanego minimum.
  6. Nasiąkliwość betonu – badanie polega na określeniu ilości wody, jaką beton jest zdolny zaabsorbować aż do całkowitego wypełnienia porów.