Co warto wiedzieć przed wyborem faktoringu z regresem?

Free-Photos / Pixabay

Faktoring z regresem to jeden z najpopularniejszych rodzajów faktoringu. Popyt na usługi faktoringowe w Polsce rośnie z roku na rok, a zadowolone firmy cieszą się z uniezależnienia się finansowego od nieterminowych, lub niewypłacalnych kontrahentów. To jednak nie koniec zalet faktoringu z regresem.

 

Faktoring z regresem oraz faktoringu bez regresu to najpopularniejsze odmiany finansowania faktur z odroczonym terminem płatności. Pierwszych znamion faktoringu na świecie można upatrywać się w wymianie handlowej pomiędzy pierwszymi kolonizatorami Ameryki Północnej a handlarzami z Europy. Ci drudzy, dawali pierwszym osadnikom pieniądze w ramach handlu określonymi dobrami, na które zdobywcy Dzikiego Zachodu, potrzebowali określonych środków finansowych. Do Polski faktoring przybył stosunkowo niedawno, choć z każdym rokiem zdobywa uznanie coraz większej ilości przedsiębiorstw.

Faktoring z regresem – to musisz wiedzieć zanim z niego skorzystasz

Faktoring z regresem, zwany często faktoringiem niepełnym, jest popularną usługą finansową, dzięki której można w szybki sposób uzyskać środki finansowe, które w normalnych warunkach byłyby zamrożone na fakturach z odroczonym terminem płatności.

Faktoring z regresem w praktyce

 

Aby można było mówić o faktoringu z regresem, konieczne jest występowanie trzech rodzajów podmiotów: kontrahenta (klienta firmy korzystającej z faktoringu, który kupuje od niej wybrane towary lub usługi z odroczonym terminem płatności), faktora (firmy świadczącej usługi z odroczonym terminem płatności), a także faktoranta (firmę korzystającą z faktoringu i dokonującej sprzedaży z odroczonym terminem płatności).

 

Po dokonaniu konkretnej transakcji z odroczonym terminem płatności, faktorant przesyła swojemu faktorowi kopie dokumentu potwierdzającego sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Moment płatności widniejący na fakturze jest w tym momencie dowolny, faktorzy akceptują faktury o terminie płatności wynoszącym zarówno siedem, jak i kilkadziesiąt dni.

Po przekazaniu kopii faktury do faktura, następuje szybka i uproszczona analiza finansowa, która może potrwać zaledwie 24 godziny. Jeśli decyzja będzie pozytywna, faktor przeleje nawet 90 procent wartości poszczególnej faktury w formie tzw. zaliczki. Pieniądze uzyskane w ten sposób, będzie można przeznaczyć na dowolny cel i tylko od faktoranta będzie zależało, na co je przeznaczy.

 

Jak się okazuje, faktoring z regresem przyczynia się do poprawy płynności finansowej w przedsiębiorstwie, ponieważ środki finansowe, na które w normalnych warunkach musiałby czekać nawet kilka miesięcy, może otrzymać już w ciągu doby po dokonanej transakcji i przekazaniu kopii dokumentu swojemu faktorowi.

 

Środki uzyskane w ramach faktoringu można przeznaczyć np. na wynagrodzenia dla pracowników, należności względem Urzędu Skarbowego czy ZUS, jak również spłacić raty leasingowe dla firm leasingowych. Dzięki pozyskaniu środków finansowych w ramach faktoringu, firma może potraktować je jako dodatkowe środki obrotowe, co znacznie sprzyja poprawie sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie.