Jak ratować firmę przed upadłością? Restrukturyzacja z pomocą pełnomocnika

Nawet dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może wpaść w kłopoty finansowe, stać się niewypłacalne. Poważne problemy wiążą się z koniecznością ogłoszenia upadłości. Przedsiębiorstwo można jednak ratować z opresji, decydując się na działania restrukturyzacyjne, które warto prowadzić z pomocą prawnika.

 

Niewypłacalność przedsiębiorstwa to stan, w którym nie jest ono w stanie realizować swoich wymagalnych zobowiązań. Za podstawową przyczynę takiego stanu rzeczy uważa się zatory płatnicze. Już jedna niezapłacona w terminie faktura może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje, sprawić, że firma nie będzie w stanie pokryć swoich wierzytelności. Przedsiębiorca ma 30 dni na złożenie wniosku o upadłość, chyba że wcześniej zdecyduje się na przeprowadzenie działań naprawczych, czyli na postępowanie restrukturyzacyjne.

 

Restrukturyzacja zamiast upadłości

Problemy finansowe, z którymi borykają się przedsiębiorcy, mogą czasem prowadzić do niewypłacalności, a następnie upadłości. Istnieje jednak rozwiązanie, które pomaga uniknąć bankructwa i pozwala pozostać firmom na rynku. Jest to restrukturyzacja, która polega na przeprowadzeniu działań naprawczych, uzdrowieniu sytuacji panującej w firmie, przywróceniu równowagi. Przedsiębiorca ma do wyboru cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne. Przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego to nic innego, jak zawarcie porozumienia z wierzycielami, podjęcie kroków, które mają zmierzać do poprawy finansowej przedsiębiorstwa. Nigdy nie może ono jednak przebiegać z pokrzywdzeniem interesu wierzycieli, dlatego tak ważne jest, aby o restrukturyzację starać się, gdy jeszcze istnieje szansa na poprawę sytuacji, gdy działania naprawcze są nadal możliwe do przeprowadzenia. Istotną kwestią jest to, iż firma starająca się o restrukturyzację musi spełnić pewne wymagania, przede wszystkim być zdolną do pokrycia kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego zakończeniu. W procesie restrukturyzacji dobrze jest korzystać z pomocy pełnomocnika. Więcej informacji o zewnętrznym wsparciu dla upadającej firmy można znaleźć na stronie tgc.eu

 

Rola pełnomocnika w procesie restrukturyzacji

Pełnomocnik to przewodnik ułatwiający przejście przez proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Wskazuje możliwe sposoby wyjścia z impasu, pomaga ustalić plan naprawczy, znaleźć źródła finansowania, a także korzystać z pomocy publicznej. Pełnomocnik jest nie tylko przedstawicielem dłużnika, ale dba o to, aby cały proces przebiegał zgodnie z przepisami i aby nie doszło do pokrzywdzenia którejkolwiek ze stron. Co istotne, osoba zatrudniona przez dłużnika ma szeroką wiedzę prawną, ekonomiczną, ma zdolności negocjacyjne i analityczne. Jest doskonałym mediatorem, dba o zabezpieczenie wszystkich aspektów przeprowadzanej restrukturyzacji, pomaga przygotować pisma, wnioski i inne niezbędne dokumenty.