Materiały budowlane w stanie surowym

Materiały budowlane to elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego. Na poszczególnych etapach budowy każdego obiektu, zarówno przemysłowego, jak i parterowego domu jednorodzinnego, konieczne jest użycie określonych materiałów budowlanych. Czytaj dalej i sprawdź, jakich materiałów budowlanych używa się do wybudowania domu w stanie surowym.

 

Informacje o materiałach budowlanych można znaleźć w wielu popularnych magazynach, Internecie, a także składach budowlanych. Podczas budowy domu konieczne jest zastosowanie różnego rodzaju materiałów, a laicy mogą nie zdawać sobie sprawy, jak wiele ich typów służy do budowy określonych powierzchni na każdym z jego etapów.

 

Co powinieneś wiedzieć o materiałach budowlanych?

Za materiały budowlane uważa się wszystkie produkty, które służą do budowy nowych budynków (obiektów budowlanych) bądź umożliwiają naprawę istniejących konstrukcji budowlanych. Poszczególne materiały budowlane różnią się od siebie pod wieloma względami. Czynnikami różnicującymi mogą być np. cechy mechaniczne, chemiczne, fizyczne, a nawet fizykochemiczne.

Produkty do budowy domu lub jego remontu można też podzielić według: zastosowania, przeznaczenia i rodzaju tworzywa.

 

Wśród materiałów budowlanych dzielonych ze względu na zastosowanie można rozróżnić takie rodzaje, jak: materiały budowlane ścienne, stropowe, a także dachowe. Każde z wymienionych wchodzi w zakres materiałów budowlanych stosowanych na etapie tworzenia domu do stanu surowego.

 

Jeśli chodzi o materiały budowlane ze względu na przeznaczenie, bardzo popularnym podziałem jest rozróżnienie materiałów budowlanych na konstrukcyjne, izolacyjne i instalacyjne. Na przykład beton jest używany do wznoszenia poszczególnych fundamentów, dlatego zalicza się go do konstrukcyjnych materiałów budowlanych. Stal bardzo często używana jest do tworzenia i montażu instalacji grzewczych, co sprawia, że łatwo zaklasyfikować ten rodzaj materiału do materiałów budowlanych o charakterze instalacyjnym. W większości przypadków materiały budowlane użyte do postawienia stanu surowego budynku to materiały konstrukcyjne.

 

Ostatnim kryterium podziału jest rodzaj tworzywa, z jakiego dany materiał został zrobiony. Bardzo często w ramach tej klasyfikacji wyróżnia się materiały budowlane betonowe, kamienne, drewniane, ceramiczne, a także materiały z tworzyw sztucznych. W tym podziale ciężko jest przypisać poszczególny rodzaj materiału, który może być używany tylko na etapie stanu surowego danego domu.

 

Stan surowy a materiały budowlane

W przypadku wspomnianych tworzyw jednym z najczęściej używanych materiałów budowlanych jest beton. Bez niego ciężko wyobrazić sobie konstrukcję domu jednorodzinnego, jego fundamenty czy po prostu szkielety. Beton w budownictwie od lat ma szerokie zastosowanie i może być używany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.